Glesa korgar för förvaring

Korgar i bananfiber från Bruka