Tell Me More står för ett enkelt leverne och vi sätter människor och den miljö vi lever i, i första rummet. Vi inspireras av naturen och skapar produkter som är tänkta att överleva trender och hålla under lång tid, både vad gäller form och kvalitet. Vår inspiration, när det kommer till material och uttryck, kommer från Skandinaviska element så som skogen, havet och bergen.